Când iubirea bate la fereastră cu aripi de înger…

… adolescenta din mine  deschide degrabă zăvoarele amintirii…                   Vânt, dumbrăvi, şi optsprezece ani … Strada cu salcâmi sau cu castani, primăvară-n balta renăscută, zile ce-amintirea le sărută … Fată cu mijloc de violină, unde-i cartea noastră de latină, mîzgălită, printre ablative, cu distihuri şchioape şi naive […]